Gecombineerde Leefstijl Interventie is een nieuw programma voor mensen met overgewicht: leefstijl als medicijn voor een gezond(er) leven.

Wat u moet weten over de Gecombineerde Leefstijl Interventie

 1. Wat is het?  
 2. Voor wie is het?

 3. Hoe werkt het?

 4. Wat kost het mij?

 5. Wie kan mij verwijzen?

 6. Wanneer kan ik starten?

 7. De leefstijlcoaches


1. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wat is het?

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma, dat is opgezet om u te begeleiden bij het aanpassen van uw leef-, beweeg- en voedingsgewoonten. Als u klaar bent met het programma zit u lekkerder in uw vel, u voelt zich gezonder en fitter en u heeft een positiever zelfbeeld. U bent waarschijnlijk afgevallen en meer gaan bewegen. Misschien slaapt u beter, of kunt u zich meer ontspannen. Mensen met diabetes hebben wellicht minder of geen medicatie meer nodig

 

In Zoetermeer en Benthuizen maken we gebruik van de methode Coaching op Leefstijl (CooL).

 

 • Het is een 2-jarig begeleidingstraject bestaande uit:
  • Een 8 maanden durend basisprogramma met 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele bijeenkomsten
  • Een 16 maanden vervolgprogramma met eveneens 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken.

Naast de groepsbijeenkomsten is er dus ruimte voor persoonlijke aandachtspunten en vragen. 

 • Leefstijl coaching richt zich op bewegen, voeding, slapen, ontspanning en hoe u daar gezond mee leert omgaan.
 • Informatie over bewegen en beweegmogelijkheden zijn onderdeel van het programma. Het bewegen zelf valt buiten het programma.
 • Het gecombineerde programma met verschillende leefstijlonderdelen is effectiever dan de afzonderlijke delen, bovendien werkt het stimulerend om het samen te doen.
 • Begeleiding wordt afgestemd op uw persoonlijke mogelijkheden en wensen met duidelijk omschreven doelen. Samen met de leefstijlcoach gaat u kijken naar uw gewoontes en stelt u doelen die leiden tot een gezondere leefstijl.
 • Er is samenwerking met onder andere lokale sport- en beweegaanbieders en speciale aandacht voor het beweegaanbod.

 

Voorbeeldprogramma voor de groepsbijeenkomsten:

 

Inhoud groepsprogramma:

Bijeenkomst 1: Kleine aanpassingen, groot effect

Bijeenkomst 2: Kom in beweging

Bijeenkomst 3: Lekker eten geeft structuur aan je dag

Bijeenkomst 4: Slapen en ontspanning

Bijeenkomst 5: Afvallen is plannen

Bijeenkomst 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?

Bijeenkomst 7: Hoe gezond is jouw weekend?

Bijeenkomst 8: Hoe blijf ik in beweging?


2. Gecombineerde Leefstijl Interventie: voor wie is het?

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma voor mensen met een zogenaamd ‘gewichts gerelateerd risico’. Dit zijn mensen met een Body Mass Index (BMI) boven de 30 of mensen met een BMI tussen de 25 en 30 plus daarnaast andere risico verhogende factoren, zoals diabetes of hart- en vaatziekten.

 

Als u tot deze doelgroep behoort kunt u met uw huisarts bespreken of u in aanmerking komt voor een intake voor de GLI.

 

3. Gecombineerde Leefstijl Interventie: hoe werkt het?


Indien u in aanmerking wilt komen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en u voldoet aan de voorwaarden om mee te doen (zie: voor wie is het?) dan kan de huisarts u verwijzen voor een intake bij de leefstijlcoach.

 

De leefstijlcoach zal een intakegesprek met u afspreken. Dit gesprek duurt circa 1 uur. Hierin bespreekt u of het programma geschikt voor u is en wat u zou willen bereiken. Aangezien het programma 2 jaar duurt, is motivatie een belangrijk onderdeel van dit gesprek. Het kan zijn dat een ander traject meer geschikt wordt gevonden voor uw situatie en dat u een ander advies krijgt.

 

Indien u kunt deelnemen aan de GLI, betekent dit dat u gedurende 2 jaar bereid bent deel te nemen aan deze vorm van begeleiding. De leefstijlcoach zal u op de hoogte brengen van de geplande groepsbijeenkomsten.

 

4. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wat kost het mij?


Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In Zoetermeer hebben we voor 2020 met zorgverzekeraars afspraken kunnen maken, waardoor de betaling van het programma rechtstreeks door uw zorgverzekeraar wordt geregeld. Meedoen aan het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie gaat niet ten laste van het eigen risico.

 

5. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wie kan mij verwijzen?


Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de huisarts de verwijzer is. De huisarts zal beoordelen of u in aanmerking komt voor verwijzing naar de leefstijlcoach. U krijgt van de huisarts een verwijsbrief die u dient mee te nemen naar de intake bij de leefstijlcoach (zonder verwijsbrief komt u niet in aanmerking voor een intake).


Zie verder onder ‘hoe werkt het’.


6. Gecombineerde Leefstijl Interventie: wanneer kan ik starten?


Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de groepsbijeenkomsten de basis vormen van het programma. In 2020 staan de volgende groepen gepland:

 

Start wanneer?

Waar?

Leefstijlcoach:

Januari 2020

Do-middag 16.00-17.30 uur

Fysiok,

Europaweg

Dennis Mannaart

Maart 2020

Do-middag 16.00-17.30 uur

Fysiok,

Europaweg

Dennis Mannaart

April 2020

Di-avond 19.30-21.00 uur

Therapeuticum Aurum,
Fri
ts de Zwervershove 1

Paul Schoof

29 april 2020

Woe-avond 19.00-20.30 uur

Stadshart,
Dublinstraat 20

Marieke Hendriks

30 april 2020

Do-middag 15.00-16.00 uur

Gezondheidscentrum Oosterheem

Marieke Hendriks

September 2020

Di-avond 19.30-21.00 uur

Therapeuticum Aurum, 

Frits de Zwervershove 1

Paul Schoof

 

7. Gecombineerde Leefstijl Interventie: de leefstijlcoaches


 Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de begeleiding van de groepsbijeenkomsten en de individuele begeleiding wordt gedaan door HBO opgeleide leefstijlcoaches. Zij staan vermeld in het register Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN) en zijn geschoold in de methodiek van CooL (Coaching op Leefstijl).


De GLI is sinds 2019 van start gegaan. Er zijn nog weinig leefstijlcoaches die aan alle door verzekeraars gestelde criteria voldoen, werkzaam in Zoetermeer en Benthuizen. Onze leefstijlcoaches zijn:

 

 

 

 1. Marieke Hendriks                    m.hendriks@dietheek.nl            06-42 839 286
 2. Dennis Mannaart                     www.fysiok.nl/gli-leefstijl            088-06 66 184
 3. Paul Schoof                             info@prismij.nl                           06-51 098 300


U kunt via de mail of telefonisch contact met de leefstijlcoaches opnemen voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek. Indien u een bericht achterlaat met uw naam en telefoonnummer, zullen zij u zo spoedig mogelijk terugbellen.